عشقــولانه*سرگرمی*داستان*عکس در امتداد نگاه تو لحظه های انتظار شکسته می شود و بغض تنهایی من مغلوب وجود تو می شود http://adore.mihanblog.com 2020-08-06T19:02:19+01:00 text/html 2012-03-03T14:49:51+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad عکس http://adore.mihanblog.com/post/99 <P align=center><IMG id=fbPhotoImage class="fbPhotoImage img" alt="" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/402117_309068259129703_100000795938630_775136_1190035786_n.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG id=fbPhotoImage class="fbPhotoImage img" alt="" src="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248586_114099622012135_100002362925007_138458_970851_n.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG id=fbPhotoImage class="fbPhotoImage img" alt="" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/229058_109626012459496_100002362925007_94713_795863_n.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG id=fbPhotoImage class="fbPhotoImage img" alt="" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216189_101390899949674_100002362925007_7267_6451231_n.jpg"></P> <P align=center><IMG id=fbPhotoImage class="fbPhotoImage img" alt="" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/294896_155976744491089_1100377873_n.jpg"></P> <P align=center><IMG id=fbPhotoImage class="fbPhotoImage img" alt="" src="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/305348_161753143913449_100002362925007_327843_1603924939_n.jpg"></P> text/html 2011-10-14T16:53:07+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad هك و امنیت http://adore.mihanblog.com/post/98 <P align=center><FONT size=7 face=impact>اموزش هك و امنیت</FONT></P> <P align=center><A href="http://www.security-train.mihanblog.com"><FONT size=6>www.security-train.mihanblog.com</FONT></A></P> text/html 2011-08-15T10:08:59+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad دخترانه http://adore.mihanblog.com/post/54 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>یه مطلب در مورد دخترها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>فقط ناراحت نشید </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>!</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بیچاره دخترا!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگه خوشگل باشن میگن عجب جیگریه!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگه زشت باشن میگن کی اینو میگیره!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگه چاق باشن میگن عجب گوشتیه!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگه لاغر باشن میگن چه مردنیه!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگه مودبانه حرف بزنن میگن چه لفظ قلم حرف میزنه!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگه رک وراست باشن میگن چه بی حیا!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگه یه خورده فکر کنه میگن ناز میکنه!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگه سریع جواب بدن میگن منتظر بود!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگه تند راه برن میگن داره میره سر قرار!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: lime; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگه اروم راه برن میگن اومده بیرون ول بگرده علاف نباشه!<o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-04-14T11:55:15+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad شوخی با اسامی دخترانه (فقط به دل نگیرین) http://adore.mihanblog.com/post/87 <P align=right><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">1-ستاره: شبا میاد بیرون به همه چشمك میزنه! <IMG border=0 alt=winking src="http://1.savehpatogh.com/modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif"> <BR></FONT></P> <P align=right><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">2-سحر: دم صبح می یاد معلوم نیست شب قبل كجا بوده! <BR></FONT></P> <P align=right><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">3-سایه: همیشه زیر پاته.خیابون و خونه واسش فرقی نداره! <BR></FONT></P> <P align=right><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">4-هدیه: به همه میده.اگه نگیریش از دستت رفته! <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><BR></FONT></P> <P align=right><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">5-راضیه: نیازی به توضیح نیست! <BR></FONT></P> <P align=right><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">6-ارزو: همه میكنن!ّ <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><BR></FONT></P> <P align=right><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">7-سیما: تا لختش نكنی كاری بهت نداره! <BR></FONT></P> <P align=right><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">8-مینا: باید باهاش ور بری تا خنثاش كنی! <BR></FONT></P> <P align=right><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">9-عسل: همه می خوان بخورنش!&nbsp; <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><BR></FONT></P> <P align=right><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">10-بهار: تا میاد همه مست میشن! <BR></FONT></P> <P align=right><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">11-باران: تا میاد خیست میكنه! </FONT><SPAN class=postbody><BR></P></SPAN> text/html 2011-03-01T12:45:10+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad اینم مشخصات یه پسر خوب http://adore.mihanblog.com/post/60 <p><font size="2">یه پسر خوب روزی چند بار به سازندگان یاهو مسنجر لعنت میفرسته !</font></p> <p><font size="2">یه پسر خوب سر کلاس تا شعاع 3 متریِ هیچ خانمی نمیشینه !</font></p> <p><font size="2">یک پسر خوب بیشتر از 5 دقیقه در دستشوئی نمیماند - نکته کنکوری !</font></p> <p><font size="2">یه پسر خوب وقت برگشتن به خونه ماشینش بوی ادکلن زنونه نمیده !</font></p> <p><font size="2">یک پسر خوب در مهمانی های خانوادگی نوشدنی های غیر مجاز از قبیل ماءالشعیر را تنها با رضایت نامه رسمی و کتبی پدر محترم استعمال میکند !</font></p> <p><font size="2">یک پسر خوب هر زمان که عشقش کشید با زیر شلواری کردی چین پیلیسه دار و یا شرت مامان دوز و رکابی همانند قورباغه به وسط کوچه نمیپرد !</font></p> <p><font size="2">یک پسر خوب 5ساعت در حمام آهنگ جواد یساری نخوانده وبرای همسایگان آلودگی صوتی ایجاد نمیکند !</font></p> <p><font size="2">یک پسر خوب در صورتی که با نامزد خود بیرون رفت و کسی به خانم متلک گفت فورا با پلیس 110 تماس حاصل می کند !</font></p> <p align="center"><font size="5">ادامه متن در ادامه مطلب</font></p> text/html 2011-02-20T15:04:33+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad امان از چشم چرونی http://adore.mihanblog.com/post/96 <P align=center><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.rooz8.com/catch/data/a5742/m5087i5p8g85814ovsvj.jpg" width=383 height=523></P> text/html 2010-11-20T07:33:00+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad اینم نامه غلامرضا ... http://adore.mihanblog.com/post/95 <P align=center><IMG style="WIDTH: 447px; HEIGHT: 552px" border=0 alt="نام: bibadilpool.jpg نمایش: 50 اندازه: 86.8 کیلو بایت" src="http://forum.iraniuser.com/attachment.php?attachmentid=112&amp;d=1266409622" width=447 height=515></P> text/html 2010-09-29T17:11:16+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad اینم کاریکاتور محمدرضا شریفی نیا http://adore.mihanblog.com/post/93 <P align=center><IMG style="WIDTH: 347px; HEIGHT: 394px" id=il_fi src="http://aryaclick.net/img_gallery/caricature/actore%20(12).jpg" width=315 height=413></P> text/html 2010-09-28T08:04:20+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad بدون شرح http://adore.mihanblog.com/post/94 <P align=center><IMG style="WIDTH: 463px; HEIGHT: 378px" id=il_fi src="http://hotimg25.fotki.com/a/213_207/253_184/RezaDotCom.jpg" width=500 height=406></P> text/html 2010-09-27T16:37:33+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad سختی قضاوت به اینجا کشیده میشه !!! http://adore.mihanblog.com/post/92 <P align=center><SPAN style="COLOR: #747474"><IMG style="WIDTH: 453px; HEIGHT: 384px" alt="" src="http://www.naghola.com/upload/images/hjvdwcwny1kfogi0e5f.jpg" width=407 height=326></SPAN></P> text/html 2010-09-26T16:31:01+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad (2011) 206 http://adore.mihanblog.com/post/91 <P align=center><IMG style="WIDTH: 449px; HEIGHT: 363px" id=il_fi src="http://pooyak.persiangig.ir/image/206.JPG" width=651 height=471></P> text/html 2010-09-15T08:10:10+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad Zire Baroon http://adore.mihanblog.com/post/75 <FONT size=3><FONT size=3><FONT size=3><FONT size=3><FONT size=3><FONT size=3><FONT size=3> <P align=center><FONT size=3></FONT></P><FONT size=2> <P align=center><IMG style="WIDTH: 470px; HEIGHT: 645px" height=2008 alt="" hspace=0 src="http://www.mohammad-sadeh.com/wp-content/uploads/2010/09/Mohammad-2.jpg" width=1422 align=middle border=0></P> <P align=center><IMG height=34 alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" src="http://zibasazi01.persiangig.com/www.Pichak.net37.gif" width=88 border=0><IMG height=34 alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" src="http://zibasazi01.persiangig.com/www.Pichak.net37.gif" width=88 border=0><IMG height=34 alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" src="http://zibasazi01.persiangig.com/www.Pichak.net37.gif" width=88 border=0><IMG height=34 alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" src="http://zibasazi01.persiangig.com/www.Pichak.net37.gif" width=88 border=0></P></FONT> <P align=center><FONT size=2>اهنگی بسیار زیبا از Mohammad </FONT><A href="mailto:S@mple"><FONT size=2>S@mple</FONT></A><FONT size=2> &amp; Nima &amp; mehdi shadab &amp; Hossein Star </FONT></P> <P align=center><FONT size=2>پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید !</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=2>این اهنگ کار خودمو دوستامه،فقط نظر فراموش نشه !</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><FONT size=1><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt">حجم:</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>5 MG </SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><FONT size=1><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt"><A title="" href="http://rapidshare.com/files/418482778/Zire_baroon.mp3" target=_blank><FONT size=1><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt">دانلود</SPAN></FONT></FONT></A><O:P></O:P></SPAN></FONT></FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2010-09-06T10:32:37+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad دلم تنگه http://adore.mihanblog.com/post/90 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red">روزها فکر</SPAN></B></EM><SPAN dir=ltr></SPAN><EM><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B></EM><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red">توام</SPAN></B></EM></FONT><B><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><BR><BR></SPAN></I></B><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><FONT face="Times New Roman">شبهایم</FONT></SPAN></B></EM><B><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><BR><BR></SPAN></I></B><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><FONT face="Times New Roman">به خیال تو و دلتنگی تو</FONT></SPAN></B></EM><B><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><BR><BR></SPAN></I></B><FONT face="Times New Roman"><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red">می</SPAN></B></EM><SPAN dir=ltr></SPAN><EM><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B></EM><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red">گذرد</SPAN></B></EM></FONT><B><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><BR><BR></SPAN></I></B><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><FONT face="Times New Roman">شاپرک</FONT></SPAN></B></EM><B><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><BR><BR></SPAN></I></B><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><FONT face="Times New Roman">از غم تنهایی من</FONT></SPAN></B></EM><B><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><BR><BR></SPAN></I></B><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><FONT face="Times New Roman">سیر است</FONT></SPAN></B></EM><B><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><BR><BR></SPAN></I></B><FONT face="Times New Roman"><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red">ابر از</SPAN></B></EM><SPAN dir=ltr></SPAN><EM><B><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B></EM><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red">باریدن</SPAN></B></EM></FONT><B><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><BR><BR></SPAN></I></B><FONT face="Times New Roman"><EM><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red">و پرنده از هوا دلگیر است</SPAN></B></EM><SPAN dir=ltr></SPAN><EM><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red"><SPAN dir=ltr></SPAN>…</SPAN></B></EM></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-08-14T14:13:56+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad وبسایت http://adore.mihanblog.com/post/89 <P align=center><FONT size=4>اینم ادرس <FONT color=#ff0000>سایت</FONT> خودم </FONT></P> <P align=center><FONT size=4>خوشحال میشم سر بزنید!!!</FONT></P> <P align=center><A href="http://www.mohammad-sadeh.com"><FONT size=5>www.mohammad-sadeh.com</FONT></A></P> text/html 2010-08-14T14:13:33+01:00 adore.mihanblog.com Mohammad كاریكاتور فیلم فاصله ها http://adore.mihanblog.com/post/88 <P align=center><IMG style="-MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor; WIDTH: 477px; HEIGHT: 545px" height=657 src="http://www.forghoon.com/upload/images/obtm9bxc18azawdyt7io.jpg" width=600></P>